Kursevi vezani za katedru za Teorijsku Elektrotehniku.