Мерење неелектричних величина. Повезивање сензора, мерних претварача и актуатора са рачунаром. Хардверска структура рачунарских мерних система. Стандардни интерфејс системи за мерну технику. SCADA системи. Дистрибуирани мерни системи. Компоненте дистрибуираних система. Интелигентни мерни претварачи. Хардверске и софтверске технике компензације мерних резултата. Паметни сензори у аутомобилима. Електрична изолација у мерним системима. Протоколи индустријских мрежа. Протокол за паметне сензоре у аутомобилима. Бежичне сензорске мреже. Виртуелна инструментација и виртуелне лабораторије. Примери практичних имплементација рачунарских мерних система. Рад у реалном времену. Пројектовање софтвера. Интернет повезивање. Калибрација рачунарских мерних уређаја и система. Аутоматски тест системи.