Системи јединица, грешке мерења. Стандарди електричних величина, следивост мерења. Електрични мерни инструменти, мерење једносмерних и наименичних напона и струја, мерење отпорности, електронски волтметри. Мерење времена, фреквенције, периоде и фазе. Аналогно-дигитални конвертори, дигитални волтметри, осцилоскопи. Основи рачунарских мерних уређаја и система, виртуелни инструменти.