Улога и значај мерења параметара микроелектронских компонената и кола. Метролошко обезбеђење процеса мерења и тачности резултата мерења. Хардверске компоненте система за мерење параметара микроелектронских компонената и кола. Тестирање DC и динамичких параметара ADC и DAC кола. Опрема за аутоматско тестирање микроелектронских компонената и кола (АТЕ). Примена виртуелне мерне инструментације и LabVIEW софтвера у процесу мерења параметара микроелектронских компонената и кола.