Karakteristike, tehnologije izrade, principi rada i primene MEMS senzora i senzora na bazi optičkih vlakana. Karakteristike, primene i hardversko-softverske tehnologije za implementaciju IoT sistema. Karakteristike i komunikacione tehnologije za realizaciju bežičnih senzorskih sistema. Merenje signala vibracija. Primena signala vibracija u prediktivnom održavanju u industriji. Hardversko-softverske platforme za implementaciju senzorskih sistema (Arduino, Raspberry Pi, LabVIEW, FPGA).