Tipovi senzora u vozilima, trendovi razvoja, tehnologije izrade, MEMS senzori, GMP senzori. Funkcionalni senzori u automobilu, bezbednosni senzori, senzori za nadzor.  Pozicioni senzori, senzori sile i momenta, senzori pritiska, protokomeri, senzori temperature, gasni senzori i koncentracioni senzori. Aktuatori u automobilu. Procesiranje senzorskih signala. Razmena podataka između automobilskih elektronskih sistema. Povezivanje senzora i aktuatora sa centralnim računarskim sistemom u vozilu. Glavni zahtevi i pravci razvoja senzora i aktuatora u automobilskoj industriji. Senzori u autonomnim i električnim vozilima.