Osnove elektronskih mernih instrumenata, merenje periode, frekvencije i faze. Analogno-digitalni konvertori. Izolacija i uzemljenje u mernim sistemima. Merenje velikih struja i napona. Merni transformatori. Merenje snage i energije. Merenje u trofaznim sistemima. Merenje kvaliteta električne energije, Virtuelni instrumenti u energetici. Merenje neelektričnih veličina, temperature, sile, položaja, ugaone brzine i momenata sile.