Hardver virtuelnih instrumenata. Tipovi akvizicionih modula, karakteristike. Programski jezik LabVIEW, koncept i tehnike. Front panel, blok dijagram, palete funkcija. Tok podataka i paralelno izvršenje delova koda. Analiza signala. Redukcija grešaka merenja u virtuelnim instrumentima. Linearizacija, kompenzacija uticajnih veličina, kalibracija. Napredni prikaz podataka. Serijska komunikacija sa izdvojenim instrumentima. Povezivanje senzora i aktuatora. Primeri konkretnih implementacija mernih sistema.