Uvod u računarske merno-informacione sisteme. Osnovni blok dijagrami jednokanalnih i višekanalnih mernih sistema. Multipleksiranje mernih signala. Senzori i pretvarači u modernim industrijskim sistemima. Trendovi razvoja. Integrisani i pametni senzori. Inteligentni merni moduli. Prenos mernog signala i podataka. Povezivanje senzora, kola obrade signala. Dvožični transmiteri. Metode i sistemi za poboljšanje odnosa signal/šum. Standardni komunikacioni interfejsi. Merni uređaji za rad u eksplozivnoj sredini. Uzemljavanje i oklapanje u automobilskim mernim sistemima. Distribuirani merno-informacioni sistemi i Internet povezivanje. Primena telemetrijskih sistema u automobilima. Virtuelna instrumentacija i LabVIEW softver. Industrijski telemetrijski sistemi. Prikazivanje, snimanje i prezentacija mernih podataka.